Η Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL, το ανοιχτό δίκτυο αποθετηρίων στο οποίο συμμετέχουν φορείς με ενεργό δράση στο χώρο των Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών απέκτησε ένα νέο μέλος:  τo Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το ιδρυματικό αποθετήριο που δημιουργήθηκε για το Πανεπιστήμιο Πατρών, θα διευρύνει τους πόρους του δικτύου με ψηφιακό γλωσσικό περιεχόμενο και συγκεκριμένα με πολυτροπικά σώματα κειμένων φυσικού λόγου, όπως ηχητικά αρχεία φυσικής ομιλίας (αφηγήσεις), φυσικής συνομιλίας (συνομιλίες) και προσεγμένου λόγου (αναγνώσεις μύθων του Αισώπου), καθώς και προφορικά και γραπτά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων των μελών της ειδίκευσης Γλωσσολογίας, των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων, καθώς και των διδακτικών διαδικασιών. Οι διαδικασίες για τη δημιουργία του αποθετηρίου του Πανεπιστημίου Πατρών στο CLARIN:EL έχουν ολοκληρωθεί. Επιστημονικός Υπεύθυνος του αποθετηρίου του Πανεπιστημίου Πατρών είναι ο Δημήτρης Παπαζαχαρίου, Καθηγητής στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων (ΕΝΕΔΙ).

Μέχρι σήμερα, το δίκτυο CLARIN:EL απαριθμεί 14 μέλη (Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα) και βρίσκεται σε διαδικασία επέκτασης των μελών του και παράλληλα εμπλουτισμού των αποθετηρίων που φιλοξενεί.