Υπηρεσίες CLARIN:EL

Μάθετε τα πάντα για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL!

Η Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL ενσωματώνει σε ένα κατανεμημένο δίκτυο αποθετηρίων πιστοποιημένες υπηρεσίες και εφαρμογές, οι οποίες είναι διαθέσιμες σε όλη την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, τη βιομηχανία, αλλά και το ευρύ κοινό. Μέσω των υπηρεσιών αυτών, ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στον εξειδικευμένο Κεντρικό Κατάλογο γλωσσικών πόρων CLARIN:EL, όπου μπορεί να αναζητήσει και στη συνέχεια να επιλέξει τον ή τους πόρους που τον ενδιαφέρουν, να τους επεξεργαστεί κάνοντας χρήση εργαλείων και διαδικτυακών υπηρεσιών γλωσσικής επεξεργασίας, να διαμοιραστεί τα δικά του δεδομένα, καθώς και να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία τεκμηρίωσης CLARIN:EL προκειμένου να περιγράψει τους πόρους του.