Αναζήτηση

Η Υπηρεσία Αναζήτησης CLARIN:EL περιλαμβάνει τη διαδικασία απλών ή σύνθετων αναζητήσεων πόρων, εργαλείων και υπηρεσιών στον Κεντρικό Κατάλογο CLARIN:EL. Πιο συγκεκριμένα, ο χρήστης από τον Κεντρικό Κατάλογο του CLARIN:EL έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει τον ή τους πόρους που επιθυμεί με δύο τρόπους:

Ο χρήστης μπορεί γράφοντας λέξεις-κλειδιά στο πεδίο της αναζήτησης πόρων στην αρχική σελίδα του Κεντρικού Καταλόγου CLARIN:EL να ανακτήσει τους πόρους που πληρούν τις προϋποθέσεις που έθεσε.

Σε περίπτωση που ο χρήστης θέλει να περιορίσει τον αριθμό των αποτελεσμάτων της αναζήτησής του, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα φίλτρα που του προσφέρει η Υποδομή CLARIN:EL. Επιλέγοντας το κουμπί browse ή εναλλακτικά πατώντας πάνω στο κουμπί search (χωρίς να συμπληρώσει κάτι στο πεδίο της αναζήτησης) στην αρχική σελίδα του Κεντρικού Καταλόγου CLARIN:EL, οδηγείται αυτόματα στο συνολικό κατάλογο όλων των πόρων, εργαλείων και υπηρεσιών που διατίθενται μέσω των Ιδρυματικών Αποθετηρίων και του Αποθετηρίου Φιλοξενούμενων Πόρων της Υποδομής CLARIN:EL. Στα αριστερά βρίσκεται η λίστα με όλα τα διαθέσιμα φίλτρα που μπορεί να επιλέξει ο χρήστης προκειμένου να περιορίσει την αναζήτησή του, συνεπώς και τα αποτελέσματα που θα πάρει. Μπορεί για παράδειγμα να περιορίσει την αναζήτησή του με βάση τον τύπο του πόρου (Resource Type) ή το μέσον αυτού (Media Type), τη γλώσσα (Language) στην οποία θέλει να είναι ο πόρος ή ακόμη να φιλτράρει τα αποτελέσματα ανάλογα με τη θεματική περιοχή (Domain), την άδεια με την οποία διατίθεται ο πόρος (Licence), το Ιδρυματικό Αποθετήριο (Source Repository) από το οποίο προέρχεται ο πόρος που αναζητάει, κ.ο.κ.