Διαμοιρασμός

Η Υπηρεσία Διαμοιρασμού CLARIN:EL δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να αποθηκεύει, να διαθέτει και να διαμοιράζεται γλωσσικούς πόρους, εργαλεία και υπηρεσίες γλωσσικής επεξεργασίας στην Υποδομή CLARIN:EL σύμφωνα με τις αρχές διάθεσης και την άδεια που ορίζει ο ίδιος ως πάροχος. Το δικαίωμα αποθήκευσης και διαμοιρασμού πόρων στην Υποδομή CLARIN:EL έχουν Οργανισμοί που συμμετέχουν ως μέλη στο δίκτυο CLARIN:EL καθώς και ιδιώτες-εγγεγραμμένοι χρήστες, αφού προηγουμένως έχουν πραγματοποιήσει την εγγραφή τους στην Υποδομή CLARIN:EL.

 

Διαμοιρασμός πόρων στο CLARIN:EL

Οι Οργανισμοί που επιθυμούν να διαμοιραστούν τους πόρους τους μέσω της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL πρέπει πρώτα να γίνουν μέλη του δικτύου CLARIN:EL σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ. Το νέο μέλος μπορεί να αποθέσει τους πόρους του στην Υποδομή CLARIN:EL είτε μέσω του δικού του Ιδρυματικού Αποθετηρίου είτε μέσω του Αποθετηρίου Φιλοξενούμενων Πόρων.

Στην περίπτωση που ανήκετε ή/και συνεργάζεστε με Οργανισμό που είναι μέλος του δικτύου CLARIN:EL και διαθέτει το δικό του Ιδρυματικό Αποθετήριο, ο διαμοιρασμός των πόρων σας γίνεται μέσω αυτού. Στην περίπτωση αυτή, για την είσοδό σας στην Υποδομή CLARIN:EL  θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον Ακαδημαϊκό σας λογαριασμό προκειμένου να συνδεθείτε αυτόματα με το Ιδρυματικό Αποθετήριο του Οργανισμού σας. Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από τον Τεχνικό Υπεύθυνο (το άτομο που είναι υπεύθυνο για τα τεχνικά θέματα του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του Οργανισμού σας) ή τον Επιστημονικό Υπεύθυνο (το άτομο που είναι υπεύθυνο για τα επιστημονικά και διοικητικά θέματα του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του Οργανισμού σας).

Στην περίπτωση που συνεργάζεστε με Οργανισμό που είναι μέλος του δικτύου CLARIN:EL αλλά δεν έχει δικό του Ιδρυματικό Αποθετήριο, ο διαμοιρασμός των πόρων σας γίνεται μέσω του Αποθετηρίου Φιλοξενούμενων Πόρων. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιείτε για την είσοδό σας στην Υποδομή CLARIN:EL τον Ακαδημαϊκό σας λογαριασμό.

Καταρχάς διερευνήστε εάν ο Οργανισμός σας σκοπεύει να γίνει μέλος του δικτύου CLARIN:EL και να δημιουργήσει το δικό του Ιδρυματικό Αποθετήριο. Εάν ναι, επικοινωνήστε με το άτομο που έχει οριστεί υπεύθυνο για το Ιδρυματικό Αποθετήριο στον Οργανισμό σας προκειμένου να σας ενημερώσει σχετικά με την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη δημιουργία Ιδρυματικού Αποθετηρίου. Μόλις ολοκληρωθεί η δημιουργία Ιδρυματικού Αποθετηρίου για τον Οργανισμό σας, θα συνδεθείτε αυτόματα με αυτό κάνοντας χρήση του ακαδημαϊκού σας λογαριασμού κατά την είσοδό σας στην Υποδομή CLARIN:EL και θα μπορείτε να ξεκινήσετε να διαμοιράζεστε πόρους μέσω αυτού. Εάν ο Οργανισμός στον οποίο ανήκετε δε σκοπεύει να συμμετάσχει στο δίκτυο CLARIN:EL, ο διαμοιρασμός των πόρων σας γίνεται μέσω του Αποθετηρίου Φιλοξενούμενων Πόρων. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να χρησιμοποιείτε για την είσοδό σας στην Υποδομή CLARIN:EL είτε τα στοιχεία του Ακαδημαϊκού σας λογαριασμού (εφόσον διαθέτετε) είτε να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας με τον προσωπικό σας λογαριασμό.

Στην περίπτωση που δε συνεργάζεστε με κανένα Οργανισμό, ο διαμοιρασμός των πόρων σας γίνεται μέσω του Αποθετηρίου Φιλοξενούμενων Πόρων. Για το σκοπό αυτό και εφόσον επιθυμείτε να διαμοιραστείτε τους πόρους σας ως ιδιώτης-ανεξάρτητος πάροχος, θα πρέπει πρώτα να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στην Υποδομή CLARIN:EL σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται εδώ για την εγγραφή στο CLARIN:EL με προσωπικό λογαριασμό.