Εγχειρίδια & οδηγοί χρήσης

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε επιπλέον υποστηρικτικό υλικό για την Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL και τη λειτουργία της, όπως εγχειρίδια χρήσης και οδηγούς εκμάθησης (video tutorials).

Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης για την Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL

Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί έναν οδηγό χρήσης για την Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL παρουσιάζοντας αναλυτικά τις βασικές λειτουργίες και υπηρεσίες που αυτή προσφέρει, καθώς και τις κατηγορίες χρηστών, τα δικαιώματα και τις δικαιοδοσίες αυτών. Το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης του CLARIN:EL είναι ελεύθερα προσβάσιμο για όλους τους εγγεγραμμένους και μη εγγεγραμμένους χρήστες της Υποδομής από το Κεντρικό Κατάλογο του CLARIN:EL επιλέγοντας το κουμπί Help από το κεντρικό μενού.

Συμβουλευθείτε το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης CLARIN:EL

Οδηγοί χρήσης της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL με τη μορφή βίντεο (video tutorials)

Δείτε επίσης:

Προτεινόμενα μορφότυπα αρχείων CLARIN:EL: Οδηγίες σχετικά με την επιλογή μορφότυπου αρχείου με στόχο τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας και της μακροπρόθεσμης πρόσβασης σε δεδομένα και υπηρεσίες.